Lời bài hát được hát bởi Ice Cube ft. Paul Oakenfold


Tên thật: O'Shea Jackson
Ngày sinh: 15/06 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: EMI