Tên thật: Nguyễn Hoài Hận
Ngày sinh: 10/11 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do