Lời bài hát được hát bởi huyền thoại_vĩnh thiên kim