Lời bài hát được hát bởi Huy Phạm


Tên thật: Huy Phạm
Ngày sinh: 1978 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do