Lời bài hát được hát bởi Howlin' Wolf


Tên thật: Chester Arthur Burnett
Ngày sinh: 20/06 - Quốc gia: United States
Chester Arthur Burnett (sinh ngày 10 tháng 06 năm 1910 - mất ngày 10 tháng 1 năm 1976), tốt hơn được gọi là Howlin' Wolf , là một người Mỹ có ảnh hưởng blues, nghệ sĩ guitar và chơi harmonica.