Lời bài hát được hát bởi Hoàng Lệ Tố ft. Nguyễn Phi Hùng


Tên thật: Hoàng Lệ Tố
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam