Lời bài hát được hát bởi Hoàng Lan ft. Thế Sơn ft. Mỹ Huyền