Tên thật: Hoàng Kim Hải
Ngày sinh: 1985 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do