Lời bài hát được hát bởi Hòa T.Trần


Tên thật: Hòa T.Trần
Ngày sinh: 1978 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do