Tên thật: Hà Quân Bảo
Ngày sinh: 1986 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do