Tên thật: Grand Funk Railroad
Ngày sinh: 1970 - Quốc gia: United States
Grand Funk Railroad là một ban nhạc rock Mỹ đã được rất phổ biến trong những năm 1970.