Lời bài hát được hát bởi Giáng Tiên ft. Ngô Quốc Linh


Tên thật: Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
Ngày sinh: 15/06 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: VT.Pro