Tên thật: Giáng Ngọc
Ngày sinh: 1978 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
*Giáng Ngọc lớn hơn Quang Hà một tuổi nhưng cả hai coi nhau như bạn
thân. Ngọc và Hà thường gặp nhau tâm sự và kể chuyện quê nhà. Quang Hà
vào Sài Gòn chậm hơn Giáng Ngọc nhưng về số lượng đĩa phát hành và kinh
nghiệm thì Giáng Ngọc chưa nhanh bằng. Có lẽ Ngọc còn thiếu nhiều may
mắn dù ai cũng biết cô có ca sĩ Ngọc Sơn đỡ đầu.

*Giáng Ngọc từng là sinh viên Trường Nghệ Thuật Quân Đội, ca sĩ biên
chế của đoàn biên phòng với chức vụ thiếu úy. Năm 2001 tình cờ gặp ca
sĩ Ngọc Sơn hát tại New Century đã mời Ngọc vào Sài Gòn lập nghiệp.

*Giáng Ngọc nhanh chóng được hát tại tất cả các tụ điểm của Sài Gòn,
được tham gia nhiều chương trình lớn, được nhiều công ty để ý. Xa mặt
cách lòng là album đầu tiên của Giáng Ngọc nhưng là album thứ 5 của
Quang Hà.