Lời bài hát được hát bởi Fiona Apple


Tên thật: Fiona Apple McAfee Maggart
Ngày sinh: 13/09 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Epic Records
Fiona Apple McAfee Maggart (sinh ngày 13 tháng 9 năm 1977) là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô trở nên phổ biến thông qua thủy triều 1996 album đầu tay của cô, đặc biệt là với các giải Grammy,  chiến thắng giải thưởng video đĩa đơn  "Criminal". âm nhạc của cô bị ảnh hưởng bởi  jazz, pop, alt-rock.