Tên thật: EXO
Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: South Korea
Công ty đại diện: SM Entertainment
EXO band là nhóm nhạc Hàn Quốc. Nhóm gồm 2 nhóm nhỏ là Exo-K và Exo-M.