Lời bài hát được hát bởi Every Single Day


Tên thật: Every Single Day
Ngày sinh: 1987 - Quốc gia: South Korea