Tên thật: Eurythmics
Ngày sinh: 1980 - Quốc gia: United Kingdom
Công ty đại diện: Arista Records
Nhóm được thành lập năm 1980 với  2 thành viên:-Annie Lennox-David A. Stewart