Tên thật: Eels
Ngày sinh: 1995 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Dream Records