Lời bài hát được hát bởi Dương Thiện Lâm


Tên thật: NguyễnVăn Thiện
Ngày sinh: 14/03 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do