Lời bài hát được hát bởi ĐOÀN CÔNG TỬ A8 NGUYỄN ĐƯC CẢNH