Lời bài hát được hát bởi Đồ Hồng Cương


Tên thật: Đồ Hồng Cương
Ngày sinh: 15/03 - Quốc gia: China
Tên Tiếng Hoa: 屠洪刚
Tên Tiếng Anh: Tu Honggang