Lời bài hát được hát bởi Dj hungky - Châu Khải Phong