Lời bài hát được hát bởi Địa Vi Tinh-Nuỵ Cước Hổ-Vương Anh