Lời bài hát được hát bởi 邓丽君 / Deng Li Jun / Đặng Lệ Quân