Tên thật: Deep Purple
Ngày sinh: 1968 - Quốc gia: United Kingdom
Công ty đại diện: Warner Bros. Records
Nhóm được thành lập năm 1968 với các thành viên:-Ian Gillan-Steve Morse-Roger Glover-Ian Paice-Don Airey