Lời bài hát được hát bởi DECO*27


Tên thật: DECO*27
Ngày sinh: 2003 - Quốc gia: Japan