Tên thật: D12
Ngày sinh: 1996 - Quốc gia: United States
Nơi thành lậc:Detroit, Michigan
Thể loại hát: Hip hop
Năm hoạt động :1996-nay
Hợp tác với Shady, Interscope