Lời bài hát được hát bởi Corrinne May


Tên thật: Corrinne Foo May Ying
Ngày sinh: 19/1/ - Quốc gia: Singapore