Tên thật: Cold
Ngày sinh: 1996 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Geffen Records
Cold là một ban nhạc post-grunge đến từ Mỹ. Ban nhạc được thành lập 1996 tại Jacksonville , Florida.

Các thành viên hiện tại:

Scooter Ward – lead vocals, keyboards, guitar (1996–2006, 2009–present)
Zach Gilbert - guitars (2005–2006, 2009–present)
Jeremy Marshall – bass, backing vocals (1996–2006, 2009–present)
Sam McCandless – drums (1996–2006, 2009–present)
Drew Molleur - guitars (2010–present)