Tên thật: Cho Eun
Ngày sinh: 1981 - Quốc gia: South Korea