Lời bài hát được hát bởi Chờ em trong đêm - Hiệp hấp hối