Tên thật: Chế Thiện
Ngày sinh: 1978 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do