Lời bài hát được hát bởi Châu Truyền Hùng


Tên thật: Châu Truyền Hùng
Ngày sinh: 07/06 - Quốc gia: Taiwan