Tên thật: Châu Phương Kỳ
Ngày sinh: 1983 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do