Lời bài hát được hát bởi Châu Khải Phong - khangnhj