Tên thật: Capsule
Ngày sinh: 1997 - Quốc gia: Japan