Lời bài hát được hát bởi C1


Tên thật: Chiến Còi
Ngày sinh: 1994 - Quốc gia: Việt Nam