Tên thật: Kim Go Eun
Ngày sinh: 22/10 - Quốc gia: South Korea
Các album đã phát hành:Vol. 1 - December 32
(2002)

Vol. 2 - Star (2005)

Vol. 3 - Lachrymal
Glands (2006)

Vol. 4 - Her Story
(2007)

Vol.
5 - Like A Star: Primary (2009