Tên thật: Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 1987 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do