Tên thật: Breaking Benjamin
Ngày sinh: 1998 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Hollywood Records
Breaking Benjamin là một ban nhạc rock Mỹ từ Wilkes-Barre, Pennsylvania, bao gồm Benjamin Burnley, Aaron Fink, Mark Klepaski và Chad Szeliga. Các ban nhạc đã phát hành bốn album cho đến nay. Âm nhạc của họ thường được phân loại như alternative rock.