Tên thật: Boys Like Girls
Ngày sinh: 2005 - Quốc gia: United Kingdom
Công ty đại diện: Columbia Records
Boys Like Girls là một cố bốn thành viên Mỹ pop rock band từ Massachusetts. Được thành lập vào năm 2005, ban nhạc được công nhận chính thống khi nó phát hành album đầu tay mang tên mình. Đó là mở đầu đồng với Good Charlotte cho Soundtrack của Summer Tour 2008 của bạn là đi lưu diễn trên khắp Hoa Kỳ  Nhóm thứ hai studio album Love Drunk, đã được phát hành vào ngày 08 tháng 9 năm 2009.