Lời bài hát được hát bởi Bowling for Soup


Tên thật: Bowling for Soup
Ngày sinh: 1994 - Quốc gia: United States
Công ty đại diện: Sony Music Entertainment
Bowling for Soup (cũng viết tắt BFS) là một pop-punk Mỹ ban nhạc mà ban đầu được hình thành ở Wichita Falls, Texas vào năm 1994. Bây giờ, trụ sở ở Denton, Texas, ban nhạc nổi tiếng với ca khúc "Girl All the Bad Guys Want" (một giải thưởng được đề cử Grammy 2003) "Almost", "High School Never Ends", và "1985."