Lời bài hát được hát bởi Bob Mintzer Big Band


Tên thật: Bob Mintzer Big Band