Lời bài hát được hát bởi bao nhi


Tên thật: Trần Ngọc Tố Nhi
Ngày sinh: 23/09 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do