Tên thật: Bảo Nam
Ngày sinh: 04/02 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do
Quê quán: Hưng Yên