Lời bài hát được hát bởi As One ft. Miss $


Tên thật: As One
Ngày sinh: 1999 - Quốc gia: South Korea
As One gồm hai thành viên chính:
-Crystal Chae