Lời bài hát được hát bởi Apple Mango


Tên thật: Apple Mango
Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: South Korea