Lời bài hát được hát bởi Anh Thư Nguyễn ft. Hoàng Đăng Khoa


Tên thật: Anh Thư Nguyễn
Ngày sinh: 31/12 - Quốc gia: Việt Nam
Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do