Lời bài hát được hát bởi Aliyah


Tên thật: Aliyah
Ngày sinh: 1979 - Quốc gia: Ireland