Tên thật: Albert Greene
Ngày sinh: 13/4/ - Quốc gia: United States
Ông đạt đỉnh cao nghệ thuật năm 1970 với các bài hit như : "You Oughta Be With Me", "I'm Still In Love With You", "Love and Happiness", và "Let's Stay Together".At the age of 16, Al formed an R&B group, Al Green & the Creations, with several of his high-school friends. Ở tuổi 16, Al thành lập một nhóm R & B, Al Green & the Creations, với một vài người bạn trung học của mình.Năm 2002, Green xuất bản cuốn sách "Take Me to the River", nói về sự nghiệp của ông, và cùng năm ông nhận được giải "Grammy Lifetime Achievement Award".